325 kilometer dijk versterkt

Tussen 1997 en 2015 versterkte projectbureau Zeeweringen, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen, de steenbekleding op de Zeeuwse dijken. In totaal is 325 kilometer dijk versterkt. Hiermee voldoen de Zeeuwse zeeweringen aan de huidige veiligheidsnormen. Ze kunnen een superstorm trotseren die theoretisch gezien eens in de 4000 jaar voorkomt.

Begin 2016 werden de werkzaamheden aan het laatste dijktraject afgerond. Hiermee kwam een einde aan projectbureau Zeeweringen.

CONTACT

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met waterschap Scheldestromen via info@scheldestromen.nl of 088-2461000.

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over projectbureau Zeeweringen?
Medio 2015 verscheen een uitgebreide PZC-bijlage over dit project. Alle kennis die projectbureau Zeeweringen de afgelopen twintig jaar opdeed, staat in de Zeeweringenwiki. Bekijk alle dijktrajecten die zijn versterkt en de bijbehorende technische en ecologische onderzoeksresultaten.